Algemene beschouwingen gemeenteraad Lochem

Lochem – In de raadsvergadering van maandag 29 juni 2020 zijn de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Lochem. Hiermee reageren de fracties op de plannen voor 2021 van het college. Na de algemene beschouwingen kunnen de fracties veranderingen voorstellen om de plannen nog bij te sturen. Ook kunnen fracties het college aanvullende opdrachten geven.

Veel inwoners hebben de raad hiervoor ideeën meegegeven. Onder meer tijdens de digitale informatiemarkt op 8 juni en ook schriftelijk.

De politieke avond op 29 juni zal al om 16:45 uur starten. Na de tafelgesprekken en een pauze begint dan om 19:15 uur de raadsvergadering. De tafelgesprekken en de raadsvergadering zijn openbaar en live te volgen op www.lochem.nl/politiekeavond. Via deze link zijn ook de agenda en vergaderstukken te lezen.

In de raadsvergadering van 6 juli zal de raad ten slotte besluiten nemen over de plannen waarmee het college aan het werk kan.