Lochem Spreekt over afvalinzameling

Deelnemers aan Lochem Spreekt kunnen vanaf 17 juni een vragenlijst invullen over de afvalinzameling in de gemeente Lochem. De gemeente zoekt naar een evenwicht tussen service aan inwoners, hergebruik van grondstoffen en kosten. Het college hoort graag de mening van inwoners hierover. De resultaten gebruikt de gemeente voor het maken van een nieuw afvalbeleidsplan. Aanleiding is de vraag van de gemeenteraad aan het college in januari van dit jaar om een evaluatie.

Kosten in 2020 hoger
Ondanks dat er minder restafval is, stijgen de kosten van de afvalinzameling. De opbrengsten van grondstoffen die we kunnen hergebruiken zijn fors gedaald. Denk daarbij aan plastic, metaal en drankpakken (PMD), oud papier en textiel. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Hiermee hebben alle gemeenten te maken. Het maakt dat zij voor de uitdaging komen te staan hoe zij toch milieuvriendelijk kunnen inzamelen, service en gemak kunnen blijven bieden aan inwoners en toch de kosten voor inwoners binnen de perken kunnen houden.

Een nieuw grondstoffenplan
De gemeente werkt aan een nieuw plan voor de afval- en grondstoffeninzameling voor de periode 2021-2024. Ze heeft de wettelijke taak huishoudelijk afval in te zamelen en de hoeveelheid restafval terug te dringen. In het najaar van 2020 biedt het college het nieuwe plan aan de gemeenteraad aan.

Hierover gaan de vragen
De vragenlijst op Lochem Spreekt invullen kan tot en met 13 juli 2020. De vragen gaan onder meer over: Hoe belangrijk vindt u afvalscheiding? Hoe vaak wilt u een container aan de weg kunnen zetten? Vindt u het een probleem om wat meer voor afvalinzameling te betalen of ziet u juist mogelijkheden voor kostenverlaging? Hoe vindt u dat papier het beste ingezameld kan worden?

Al lid van panel Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meepraten in het digitale panel. Zo werkt het:
• Ga naar www.lochemspreekt.nl
• Meldt u gratis aan
• U ontvangt een e-mail als er een onderzoek start. U ontvangt ook als eerste de resultaten.

Geen panellid van Lochem Spreekt en toch de vragenlijst invullen
Weten inwoners (nog) niet of zij willendeelnemen aan het inwonerpanel, maar willen zij toch meedoen aan dit onderzoek? Dan kunnen zij de vragenlijst ook invullen via de homepage van Lochem Spreekt (www.lochemspreekt.nl). Daar is een link naar de vragenlijst te vinden.