Coronacijfers week 19: Relatief meer mannen dan vrouwen van 65+ met COVID-19 bij huisarts

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers: deze week hebben we de verspreiding van COVID-19 uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Cijfers tot en met 10 mei 2020 (week 10-19)
Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat de huisarts relatief veel oudere mannen met COVID-19 ziet, net als de zorgprofessionals in ziekenhuizen. Van alle mannen in Nederland is 18% 65 jaar of ouder,  terwijl van alle mannen die van de huisarts de diagnose COVID-19 krijgt,  twee keer zoveel  65 jaar of ouder zijn (39%). Bij de vrouwen is dit verschil kleiner: 20% van alle vrouwen  is 65 jaar of ouder, terwijl  25% van alle vrouwen met de diagnose COVID-19 65 jaar of ouder is.
Daarnaast valt op te merken dat de huisarts relatief veel vrouwen met COVID-19 ziet die tussen de 30 en 44 jaar oud zijn.

Verdiepende informatie bij de COVID-19-cijfers in de huisartsenpraktijk vindt u bij de rubriek Corona Actueel – Pijler 1 Weekcijfers corona op deze site.
Hieronder ziet u de verdeling van door de huisarts beoordeelde COVID-19 per leeftijdsgroep in vergelijking met de bevolkingssamenstelling, voor mannen en vrouwen. Gegevens zijn tot en met 10 mei 2020.