lezing over Deventer heldin

Deventer – Op maandag 10 februari wordt er weer een lezing gehouden in de cyclus Het IJsseldal als bakermat van het Noord-Europese humanisme. Rita Bos, verbonden aan het Etty Hillesum centrum in Deventer, zal een inleiding houden over Etty Hillesum. Een vrouw die op vele manieren buitengewoon boeiend is geweest.

De lezing in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer begint om acht uur (binnenkomen vanaf half acht) en de avond sluit om tien uur. Voor en na de lezing en tijdens de pauze zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Toegang om de onkosten te dekken slechts 10 Euro, te voldoen bij binnenkomst. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, al zal dat wel op prijs gesteld worden.

Etty Hillesum (Middelburg, 15 jan 1914 – Auschwitz, ca 30 nov 1943) Zij is geen geleerde man uit een ver verleden, zij is een vrouw uit onze tijd en zij is niet na een lange studie en leven tot haar ethische, filosofische en psychologische inzichten gekomen maar in een tijdspanne van ongeveer anderhalf jaar.
Ook in haar leven was zij een buitenbeentje: gevormd in een chaotisch gezin, een vrije geest in handelen en denken, van jongs af aan seksueel actief met mannen en vrouwen. Zoals zij zelf zegt in haar dagboek: ‘Ik heb op heel wat bedden rondgedanst.’

Wat maakt haar werk voor ons interessant?
Bij het uitkomen van Het Verstoorde Leven zijn de reacties divers en heftig. Voor velen is het een bijzondere belevenis, een ‘Bijbel voor het juiste leven’, anderen wijzen het af en vinden het onbegrijpelijk. Voor de één is zij een heilige, voor de ander een overjarige, egoïstische bakvis. De Franse feministen vinden haar een groot feminisme avant la lettre, en in Rome onderzoekt men of zij niet eigenlijk rooms-katholiek is en dus heilig verklaard kan worden. In Israël noemt dr. Admiel Koman haar één van de grootste leraren die het Joodse volk heeft voortgebracht.
Maar wie was deze vrouw die in vele levens zoveel heeft opgeroepen en die in staat is geweest om in een zo korte tijd zich te ontwikkelen tot iemand die ons tot op de dag van vandaag iets te zeggen heeft? Ik zal proberen om de schillen van interpretaties en meningen af te pellen en recht te doen aan de hele persoon van Etty Hillesum. En ook dat zal een interpretatie zijn.
Het vinden van vrede in jezelf, de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, het elke dag opnieuw proberen met jezelf en je medemensen, je deel weten van een grote gemeenschap, hoe actueel klinken deze thema’s. We vinden ze in de nagelaten geschriften van Etty Hillesum.
‘Ach, we hebben toch immers alles in ons, God en hemel en hel en aarde en leven en dood, vele eeuwen. Een wisselend decor en handeling van de uiterlijke omstandigheden. Maar wij dragen alles in ons en de omstandigheden zijn toch niet de doorslaggevende, nooit, omdat er immers altijd omstandigheden zullen zijn, goede en slechte en het feit van de omstandigheden. De goede en slechte moet men aanaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven er aan kan wijden de slechte te verbeteren. Maar men moet altijd weten uit welke motieven men die strijd voert en men moet beginnen bij zichzelf, iedere dag opnieuw bij zichzelf.’

Meer informatie: Gerben Hellinga ghellinga50@gmail.com