Toekomstvisie Hambroekplas breder van opzet

Borculo- De toekomstvisie voor Hambroekplas blijft in ontwikkeling. De eerder gepresenteerde toekomstplannen van Leisurelands worden herzien door de aankoop van Zand- en Grint Exploitatiemaatschappij Het Hambroek BV door Leisurelands. Met deze aandelenoverdracht is Leisurelands tevens eigenaar van de derde plas. De derde plas wordt nu meegenomen in de nieuwe toekomstvisie, die tot op heden alleen op de twee westelijke plassen was gericht. Gebiedsontwikkeling HambroekplasHet recreatiegebied Hambroekplas staat aan de vooravond van een metamorfose; van een dagrecreatiegebied en agrarische gronden tot een eigentijds en aantrekkelijk gebied met een combinatie van dag- en verblijfsrecreatie. Eind april 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Berkelland ingestemd met deze ambitie uit de Ontwikkelingvisie Hambroekplas. De ambitie voor deze recreatieve ontwikkeling van dit gebied is al enkele tientallen jaren bekend. Deze ontwikkeling is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Hier gaat de nodige voorbereiding aan vooraf, waar diverse belangen samenkomen. Denk aan o.a. landschap, cultuurhistorie, recreatie, water, natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Om alle belangstellenden te informeren over de stand van zaken, heeft Leisurelands op 4 juli 2019 een informatiebijeenkomst gehouden. Op deze avond werden bezoekers bijgepraat en werden vragen beantwoord. Ook konden eventuele aandachtspunten/tips voor het vervolg worden achtergelaten. Met de nieuwe eigendomssituatie kan ook de derde plas volwaardig onderdeel worden in de visie voor de gebiedsinrichting van Hambroekplas. Over de verdere uitwerking van de plannen zal Leisurelands informatie blijven verstrekken, zodat de omgeving en andere belanghebbenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.