Gemeenten en primair onderwijs ondertekenen nieuw convenant ‘Taalschakelklassen’

Foto van de toost met alcoholvrije champagne na ondertekening van het convenant, van links naar rechts: Henk van Zeijts, wethouder onderwijs en jeugd gemeente Lochem Mathijs ten Broeke, waarnemend wethouder onderwijs en jeugd gemeente Zutphen Karin Pullen, bestuurder samenwerkingsverband IJssel Berkel Harjo Pinkster, wethouder onderwijs en jeugd gemeente Voorst Niet op de foto: Anjo Bosman, wethouder onderwijs gemeente Berkelland Alex van Hedel, burgemeester gemeente Brummen

Lochem – Gemeenten Berkelland, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen en de schoolbesturen voor primair onderwijs, verenigd in het samenwerkingsverband IJssel Berkel, hebben het nieuwe convenant ‘Taalschakelklassen’ voor de periode 2020 – 2023 ondertekend. Hiermee bekrachtigen ze de afspraken om gezamenlijk zorg te dragen voor (voldoende) taalschakelklassen in de regio. In een taalschakelklas leren nieuwkomerskinderen in een kleine groep de Nederlandse taal. Het gaat daarbij om een tijdelijke plek, met als doel de kinderen een betere start in het primair onderwijs te geven. Dat bevordert hun ontwikkeling, integratie en draagt bij aan het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het convenant dat gemeenten en samenwerkingsverband op 25 november ondertekenden heeft betrekking op nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar met een verblijfsstatus en die wonen in de regio IJssel Berkel. Een groot deel van de kinderen spreekt geen of weinig Nederlands. In een taalschakelklas krijgen kinderen intensief taalonderwijs aangeboden. Doel is dat een verblijf leidt tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op de reguliere basisschool.
In de regio zijn momenteel twee taalschakelklassen; beide zijn gekoppeld aan een reguliere basisschool. In het convenant staan afspraken over samenwerking, huisvesting en financiering van de taalschakelklassen door gemeenten en onderwijs.