Website Erfgoedalliantie.nl gelanceerd

Regio – Zes Gelderse erfgoedpartners, samenwerkend in de Gelderse Erfgoed Alliantie hebben de internetsite Erfgoedalliantie.nl in gelanceerd. Deze “portal” richt zich op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers en geeft toegang tot informatie over onderhoud en restauratie van monumenten. Via de portal wordt kennis en nieuws gedeeld over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook wordt er informatie aangeboden over de activiteiten van de zes Gelderse organisaties. Erfgoedalliantie.nl is een groeiende site wat betekent dat er in de loop van tijd steeds meer nieuwe informatie aan toegevoegd wordt.

De Gelderse erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen.

Sterke Erfgoedsector

De partners in de Erfgoedalliantie willen zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft. Erfgoed Alliantie wil ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een vraagbaak zijn voor monumenteneigenaren en zorgen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen.

Doel Erfgoed Alliantie

De partners van de Erfgoed Alliantie leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector, voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen. De Erfgoed Alliantie is geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.

Deelnemers Erfgoed Alliantie

De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland.