Bibliotheek Warnsveld ontvangt komende drie jaar rijksgeld om bibliotheekwerk te versterken

Warnsveld – De Tweede Kamer heeft via de motie van Lodewijk Asscher aan de regering gevraagd om kleine gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden en versterken van hun bibliotheekvoorziening. Minister van Engelshoven (OCW) heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Stichting Graafschap bibliotheken heeft een voorstel gedaan om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze zogenoemde ‘Asscher-gelden’. Met deze uitkering wil de stichting het bibliotheekwerk in Warnsveld versterken. Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Zutphen E 225.000,- ontvangt. In 2019, 2020 en 2021 wordt E 75.000,- door de gemeente uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.
Extra steuntje voor kwaliteitsimpuls

Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met dit nieuws: “Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen gedaan worden zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt. Dat is belangrijk, want door het geldgebrek van de gemeente zijn we zelf niet in staat om de huidige subsidie aan de bibliotheek te verhogen. Stichting Graafschap bibliotheken heeft inmiddels een plan aan het college gestuurd waarin staat hoe het geld wordt besteed. Samen met de stichting dragen we er zorg voor dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek.”

Gerard Huis in ’t Veld, directeur-bestuurder van Graafschap bibliotheken: “Ik ben uitermate blij dat het ons is gelukt deze middelen voor Warnsveld binnen te halen. In de Bibliotheek in ’t Warnshuus kunnen we hierdoor de komende jaren meer activiteiten bieden rond taal en digitale vaardigheden en dat is heel fijn nieuws voor al onze bezoekers en leden. En mooie lezingen in nauwe samenwerking met ’t Warnshuus! Wethouder ten Broeke heeft zich samen met Graafschap bibliotheken sterk gemaakt voor het verkrijgen van de middelen.”