Eerste kavelruil zichtbaar in Barchem en Vorden

Plaatsing projectbord in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg met rechts van het bord kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp en links drie deelnemers.

Barchem/Vorden – Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is de eerste 22 ha grond geruild van eigenaar. Op het kantoor van Tap & Van Hoff Notarissen in Lochem is onlangs door 7 partijen de kavelruilakte ondertekend. De gemeente Bronckhorst en de projectorganisatie zijn blij met dit eerste ruilresultaat nadat het project op 28 maart jl. officieel van start is gegaan.

Wim Ruiterkamp geeft namens de kavelruilcoördinatoren aan dat de voorbereidingen van deze eerste kavelruil enige tijd heeft gekost. Voordat een ruilakte getekend kan worden zijn er al verschillende ruilvoorstellen aan de keukentafel besproken. Het is een soort puzzel met percelen. Op basis van ieders individuele wensen en mogelijkheden ontstaat er gaandeweg een ruilvoorstel waar elke deelnemende partij zich in kan vinden.

Bord in het veld

Tijdens de startbijeenkomst in maart jl. is een bord gepresenteerd met daarop de tekst: Deze kavel is geruild voor een economisch en mooi Bronckhorst. Dit bord wordt lopende het proces in verschillende geruilde percelen verspreid over de gemeente geplaatst. Zo is niet alleen op papier te zien dat een kavel is geruild, maar ook in het veld. De eerste borden zijn nu geplaatst in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg in Vorden en in een ruilperceel aan de Schoneveldsdijk in Barchem (gemeente Lochem).

Winst voor landbouw en landschap

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Doordat verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar gelegd kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen het resultaat.

De gemeente wil naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil het bestaande landschap versterken door grond en budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van o.a. houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes.

Kavelruil voor iedereen

De kavelruil is vrijwillig en voor iedereen, agrariër of geen agrariër. Onlangs is er een 1e nieuwsbrief verzonden met informatie over het kavelruilproject, de werkwijze en de kavelruilcoördinatoren. Geïnteresseerden in de digitale nieuwsbrief kunnen zich aanmelden via kavelruilbronckhorst@pratensis.nl

Kavelruil Bronckhorst wordt mede mogelijk gemaakt door een POP subsidie van de Europese Unie. De projectuitvoering is in handen van Pratensis en Stichting Kavelruil De Graafschap in opdracht van de gemeente Bronckhorst.