Ondertekening nieuw convenant Cultuureducatie Lochem

Eigen foto Muzehof: Alle ondertekenaars van het convenant staan klaar om te tekenen.

Lochem – Met de ondertekening van het convenant ‘Cultuureducatie Lochem 2019-2025’ op woensdag 12 juni in Schouwburg Lochem is goed cultuuronderwijs op basisscholen voor zes jaar gewaarborgd. Het is een mooie samenwerking met vele partners: zes schoolbesturen, Graafschap bibliotheek, Schouwburg Lochem, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Stichting Welzijn Lochem/ Brede School en Gemeente Lochem.

Deze partijen tekenden met elkaar een nieuw convenant Cultuureducatie voor de komende zes jaar waarin de afspraken met betrekking tot cultuuronderwijs zijn opgenomen. Wethouder Henk van Zeijts heeft gesproken over het belang van kunst en cultuur, vooral voor kinderen die vanuit hun thuissituatie niet zo makkelijk in aanraking komen met kunst en cultuur.

De deelnemende basisscholen zijn: Poolster Scholen, Gelderveste, SKBG Onderwijs, Quo Vadis Scholengroep, SCBOLL, en Bartiméus.

Alle scholen in Lochem doen mee aan een Basis Cultuurmenu wat kan worden aangevuld met extra componenten: Erfgoed, Kinderboekenweek voorstelling of Brede School. Muzehof-Cultuurcoach Aafje Hunink adviseert.