Lochem Spreekt vindt meer aandacht voor toerisme belangrijk

Lochem – In maart 2019 is via het inwonerpanel Lochem Spreekt de mening van inwoners van gemeente Lochem onderzocht over recreatie en toerisme. 688 van de 1.337 deelnemers (51%) aan het inwonerpanel vulden de vragenlijst in. Daarnaast hebben 64 inwoners meegedaan die per brief benaderd zijn. Die hoge respons laat zien dat de panelleden zich heel betrokken bij het onderwerp voelden. Deelnemers vertelden hoe zij hun bezoek aan een theater hadden ervaren, wat zij vonden van de kwaliteit van wandel- en fietspaden en of er voor toeristen genoeg te doen was in de gemeente Lochem.
Wat zijn de opvallendste uitkomsten?De bij de deelnemers aan het onderzoek meest bekende recreatieve voorzieningen in gemeente Lochem zijn de schouwburg (82%), gemarkeerde wandelroutes (74%) en de openluchttheaters in Lochem en Gorssel (70%). De recreatieve activiteiten die de deelnemers het vaakst ondernamen zijn: een bezoek aan een restaurant (89%), wandelen (84%) en winkelen (80%). Zij waarderen het aantal restaurants gemiddeld met een 7.5 en de kwaliteit van restaurants gemiddeld met een 7.4. Een ruime meerderheid van de deelnemers (61%) zoekt informatie over toeristische en recreatieve activiteiten via het internet. Een ruime meerderheid (62%) van degene die gezocht hebben, vindt ook dat er genoeg informatie is. Al is deze informatie niet altijd gemakkelijk te vinden. Bijna twee derde van de deelnemers bezoekt weleens een VVV-kantoor of -agentschap. Zij ervaren deze bezoeken als positief. Maar liefst 79% onderstreept de ambitie van de gemeente om Lochem toeristisch meer op de kaart te zetten. Deze zomer zal de gemeente ook toeristen vragen naar hun mening.
Wat gebeurt er met de resultaten?De gemeente gebruikt de resultaten voor het uitwerken van de visie op recreatie en toerisme. Samen met de recreatieve sector stelde de gemeente die visie op. Bij de visie hoort een uitvoeringsplan. De visie zet in op een goede samenwerking tussen bedrijven, organisaties, ondernemers, inwoners en gemeente om ‘werk te maken’ van een vitale sector. Als het aan het college ligt, wordt in 2019 al geïnvesteerd in een eigentijdse inrichting van de VVV, goede digitale informatievoorziening, een lokaal innovatiecentrum voor vrijetijdseconomie in samenwerking met de Gasfabriek Deventer, uitbreiden en verbeteren van wandelpaden in Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel.
Meedoen aan Lochem Spreekt? Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, stuurt dan de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek op. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met Moventem. Moventem is bereikbaar via (0575) 760 227.