Hoogste klassen basisonderwijs Lochem beslissen zelf over maatschappelijke les

Lochem – Tijdens drie Scholierenraadvergaderingen in februari en maart ontdekken leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem hoe ‘democratie’ werkt. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van drie voorgestelde lessen, allen met een maatschappelijk karakter, ze gaan volgen.

Bij de Scholierenraad onderzoeken leerlingen, samen met raadsleden, vragen als ‘Hoe werkt de democratie in Lochem?’ en ‘Hoe werkt de gemeenteraad en wat doet een raadslid?’ en gaan dat ook zelf ontdekken met het naspelen van een raadsvergadering. Een raadslid komt daarvoor voorafgaand aan de Scholierenraadvergadering uitleg geven in de klas en helpt de kinderen zich voor te bereiden op het debat tijdens de Scholierenraad. Samen verzinnen de leerlingen een naam voor hun fractie en ze kiezen twee fractievertegenwoordigers.

Scholierenraad
In totaal doen er 14 scholen (met totaal 400 leerlingen) mee. Dit jaar voor het eerst zijn daar ook leerlingen van Bartiméus (speciaal basisonderwijs voor leerlingen die slechtziend of blind zijn) bij.
Om alle leerlingen te kunnen ontvangen, zijn er drie Scholierenraadvergaderingen (op woensdag
20 februari, 13 maart en 27 maart). De gekozen fractievertegenwoordigers debatteren tijdens de Scholierenraad – in de echte raadszaal in het gemeentehuis – met elkaar over de voor- en nadelen van de drie voorstellen. Uiteindelijk besluiten zij bij meerderheid van stemmen welk van de drie lessen wordt gevolgd. De klasgenoten zijn als publiek en voor ‘achterbanraadpleging’ bij de Scholierenraad aanwezig. De Scholierenraden worden voorgezeten door burgemeester Van ’t Erve.

Drie voorstellen
De Scholierenraden kunnen kiezen uit drie lessen. De lessen hebben een maatschappelijk karakter en worden aangeboden door een Lochemse organisatie:

1. workshop (H)eerlijke chocolade van Lochem Fairtrade
Tijdens de workshop gaan de leerlingen op zoek naar een manier om bij het kopen van chocolade uit te zoeken wat heerlijke en eerlijke chocolade is. Welke keurmerken zijn er en garanderen die dat deze chocolade niet door kinderhanden is geproduceerd? En dat daarvoor een eerlijk loon is betaald aan de werknemers? Er is er een kleine proeverij in de les en chocoladewinkels en supermarkten worden benaderd om hen te helpen aan de vraag naar (h)eerlijke chocolade te voldoen.

2. workshop Young heroes van het Knooppunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Lochem
Young Heroes is een interactieve workshop over hoe het is om voor een chronisch ziek familielid te zorgen. Het thema (jong) mantelzorgen wordt bespreekbaar gemaakt, waardoor jonge mantelzorgers (h)erkenning krijgen en daar waar nodig ondersteuning. Leerlingen gaan ideeën bedenken over hoe je met verschillende situaties kunt omgaan en ze denken na over de rol die ze zelf kunnen hebben in hun omgeving. Ook een tekenopdracht – met later een expositie – maakt deel uit van de workshop.

3. burgerschapsspel Terra Nova van de jeugdcoach van Stichting Welzijn Lochem
Hoe zou het zijn als je op een onbewoond eiland terecht zou komen, samen met andere mensen? Hoe creëer je de beste leefomstandigheden? Hoe werk je het beste samen? Hoe verdeel je het voedsel? Hoe lang zorg jij voor een zieke medebewoner die niet kan werken, maar wel voedsel eet? Hoe ga je om met nieuwelingen, ben je bereid je eiland te delen? Met behulp van een bordspel gaan de leerlingen op een speelse manier op zoek naar oplossingen voor dergelijke complexe situaties en denken zo na over onderwerpen als macht, leiding en inspraak. Het spel dwingt leerlingen te kijken naar wat echt belangrijk is aan de maatschappij en hoe zij zouden willen dat de wereld werkt.

Voor de uitvoering van de gekozen voorstellen is € 100,- per groep 8 beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders.