Subsidie voor jongerenwoningen in Zutphen

Zutphen – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 11 december een subsidieregeling
vastgesteld waarmee de bouw van in totaal 43 jongerenwoningen mogelijk wordt gemaakt. In
totaal is er € 500.000,- subsidie beschikbaar voor deze nieuwe woningen voor jongeren.

Op dit moment is het moeilijk voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar om een woning te vinden in
Zutphen. Onder andere daardoor trekken jongeren weg uit Zutphen, of moeten zij noodgedwongen dure kamers huren. Dat komt omdat jongeren van deze leeftijd alleen huurtoeslag krijgen voor zelfstandige woonruimtes
met een huurprijs lager dan € 417,34 per maand. Daar zijn er maar weinig van op dit moment in Zutphen.

Om de bouw van dit soort woningen te stimuleren stelt het college van burgemeester en wethouders nu de Subsidieregeling Jongerenhuisvesting in. Met de deze regeling wil de gemeente meer betaalbare woningen voor jongeren realiseren.
Wethouder Mathijs ten Broeke: ‘Wij vinden dat iedereen recht heeft op een plek om te wonen.
Daarom willen we ook jongeren een plek bieden om in Zutphen te komen of blijven wonen. Dat
doen we door de bouw van 43 kamers en zelfstandige woningen voor een huur van maximaal € 417,34 mogelijk te maken. Zo blijven jongeren langer in de gemeente, is er minder leegstaand
vastgoed en versterken we het woonklimaat.’

De Subsidieregeling Jongerenhuisvesting komt voort uit de motie “Start bouw jongerenwoningen”.
Deze motie werd in juni 2017 aangenomen door de gemeenteraad om de bouw van woonruimte voor
jongeren te stimuleren. In totaal komt er een bedrag van €500.000 beschikbaar uit de opbrengst van
de verkoop van het Broederenklooster.