Eerste intelligente verkeerslicht in Zutphen

Zutphen – Zutphen haar eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) gekregen. Dit slimme verkeerslicht gaat ervoor zorgen dat de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad en de regio verbeteren.

De bestaande verkeerslichten op het kruispunt Oude IJsselbrug-IJsselkade-Stationsplein worden vandaag omgebouwd tot intelligente verkeerslichten. Deze slimme verkeerslichten zijn in staat continu informatie uit te wisselen, met andere iVRI’s, met voertuigen en met de al dan niet geopende Oude IJsselbrug. Op basis van deze realtime informatie maken de iVRI’s bepaalde keuzes waardoor ze het verkeer beter regelen. Zo kunnen ze inspelen op actuele drukte en/of een gesloten brug, en bepaalde verkeersstromen eerder of langer groen geven. Bijvoorbeeld een ambulance op tijd groen geven, of zorgen dat auto’s minder vaak hoeven te stoppen en weer op te trekken.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid
De iVRI past goed in de lijn van de herinrichting van de IJsselkade. Wethouder Harry Matser onderstreept het belang van de iVRI’s voor Zutphen en de regio. “Slimme verkeerslichten doen zoveel meer voor onze stad dan alleen het verkeer regelen. Een goede doorstroming van het verkeer vergroot namelijk ook de verkeersveiligheid. En de leefbaarheid in onze stad verbetert, omdat de CO2-uitstoot afneemt.”
Het ombouwen naar een iVRI bestaat met name uit vervanging van techniek in de regelkast bij de verkeerslichten en installatie van regelsoftware. Als in de komende jaren een verkeersregelinstallatie wordt vervangen of een nieuwe wordt geplaatst, zal dit gelijk een iVRI worden.
Een volgende stap is dat weggebruikers rij-advies krijgen van de iVRI, bijvoorbeeld via een app op de smartphone of een navigatiesysteem. Deze uitwisseling van gegevens wordt nu nog volop getest. Dankzij dit soort rij-adviezen (lokaal in Zutphen, maar ook binnen de gehele regio) krijgt de weggebruiker meer keuzemogelijkheden bij het bepalen van een vlotte route.

Onderdeel Talking Traffic
De komst van de iVRI in Zutphen is een van de maatregelen vanuit het Partnership Talking Traffic. In dit partnership werken diverse partijen samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Zo worden de komende jaren de verkeerslichten op ruim 1.200 kruisingen in ons land vervangen door de slimme variant. In onze eigen Cleantech Regio komen er ongeveer 70 iVRI’s.
De samenwerkingspartners in het Partnership Talking Traffic zijn het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector. Ook Zutphen doet actief mee, vanuit het samenwerkingsverband Cleantech Regio. De ombouw is gefinancierd eerder vastgesteld projectbudget IJsselkade van Zutphen in combinatie met een inzet vanuit het landelijk partnership Talking Traffic (via Cleantech Regio).