Bestuursdwang opgelegd afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst Varsseveld

Varseveld – Het bluswater moet direct worden afgevoerd, er mag per direct geen bedrijfsafval meer worden ingenomen én het bedrijfsafval moet zo snel mogelijk maar uiterlijk vanaf 30 juli worden opgeruimd en naar de vuilverbranding worden afgevoerd. Dit is de kern van de last onder bestuursdwang die provincie Gelderland afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld heeft opgelegd op vrijdag 27 juli.

Situatie terugbrengen zoals in de huidige vergunning is beschreven
Met deze maatregel wil provincie Gelderland ervoor zorgen dat de overtredingen bij Ter Horst zo snel mogelijk worden beëindigd en alleen nog de hoeveelheid afval wordt opgeslagen conform de vergunning. Dit is maximaal 500m3 bedrijfsafval. Overig afval zoals GFT van gemeente mogen nog wel in de hal worden opgeslagen net zoals plastic huishoudafval en puin nog mag worden ingenomen tot aan de vergunde hoeveelheid. Voordat het afval vervoerd kan worden moet eerst de brand echt uit zijn. Hiervoor nam de gemeente Oude Ijsselstreek een maatregel om dit te borgen.

De provincie bereidde een last onder dwangsom voor om de overtreding van teveel opslag van bedrijfsafval te beëindigen. Door de brand bij het bedrijf donderdag 26 juli is dit voornemen nu omgezet naar een bestuursdwangmaatregel.

Bestuursdwang
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert namens provincie Gelderland de last onder bestuursdwang en het toezicht op het naleven daarvan uit. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan bestuursdwang kan de provincie optreden en de overtreding beëindigen op kosten van de overtreder.

Mededeling
De ondernemer én bewoners die aanwezig waren op de informatieavond zijn (voor zover zij zich hebben ingeschreven) geïnformeerd.

ToekomstEr wordt ook gewerkt aan de toekomst door het vernieuwen van de vergunning in afstemming met de ondernemer. Het ophalen, verwerken en afvoeren van huisvuil en bedrijfsafval is van groot maatschappelijk belang. Dit moet zorgvuldig en in overeenstemming met wetgeving gebeuren. Het actualiseren van de vergunning gebeurt zoveel mogelijk in afstemming tussen overheden, ondernemer en omgeving