College B&W spreekt zich positief uit over visie voor recreatiegebied Hambroekplas

Borculo – Het College van B&W van de gemeente Berkelland heeft zich positief uitgesproken over de visie van Leisurelands voor de ontwikkeling van recreatiegebied Hambroekplas in Borculo. Sinds de overname eind 2013van de recreatiegebieden van Recreatieschap Achterhoek-Liemers door Leisurelands is het recreatiegebied aan de portefeuille van het recreatiebedrijf toegevoegd. De positieve principe-uitspraak is de start om van het relatief kleine recreatiegebied een volwaardigrecreatiepark te maken dat Borculo op de kaart kan zetten.

De ontwikkelrichting is op hoofdlijnen voorgelegd aan het College van B&W. De belangrijkste onderdelen uit de visie zijn: verblijfsrecreatie, een zonnepark in samenwerking met Eneco en een kwaliteitsimpuls van het bestaande aanbod. De ontwikkelingsvisie is in de collegevergadering van 17 april jl. besproken waarbij het college zich dus positief heeft uitgesproken. Door de aankoop van aangrenzende gronden van Stichting Twickel door Leisurelands zijn er goede mogelijkheden ontstaan voor de doorontwikkeling en daarmee het vergroten van de recreatieve en maatschappelijke waarde van Hambroekplas.

Ondernemer wil investeren

Leisurelands is in gesprek met een ondernemer met veel ervaring in de vrijetijdssector die wil investeren in Hambroekplas. Deze ondernemer ziet veel potentie op het gebied van verblijfsrecreatie. In combinatie met een zonnepark en de kwaliteitsimpuls van het bestaande aanbod kan Hambroekplas een parel worden in de Achterhoek. Het zonnepark is het eerste resultaat van de samenwerking die Leisurelands eind 2017 is aangegaan met Eneco.

Volgende stap

Een volgende stap is het komen tot een gebiedsontwikkeling, een vakantie- en zonnepark. Er zal worden begonnen met de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure om deze functies mogelijk te maken.

Leisurelands is naast terreineigenaar van Hambroekplas ook eigenaar van nog een 19 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. Meer informatie op www.leisurelands.nl.