Hoe mkb-vriendelijk is de gemeente Lochem?

Lochem – MKB-Nederland reikt eens per twee jaar de prijs uit voor de mkb-vriendelijkste gemeente. Mkb-ondernemers in de gemeente Lochem ontvangen deze week een brief met een oproep om online de enquête in te vullen. Daarmee hebben zij invloed op de uitkomst van de landelijke verkiezing ‘mkb-vriendelijkheid’ en leveren ze waardevolle inbreng voor de Economische Agenda.

Hoe klantvriendelijk is de gemeente Lochem? Krijgt het lokale MKB voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente? Wat vindt u van de lokale lasten in relatie tot bijvoorbeeld het onderhoud van bijvoorbeeld wegen en de aanleg van bedrijventerreinen? Dit zijn enkele vragen die worden gesteld aan de Lochemse ondernemers.

Aansluiten op het lokale
Ingrid de Pagter, wethouder Economie: “Beleid van de gemeente heeft invloed op ondernemers. Denk aan verkeersplannen of plannen voor dorpskernen. Daarom vind ik het belangrijk om ondernemers te betrekken. Het college heeft het afgelopen jaar veel bedrijven bezocht om goed te weten wat er speelt. Tijdens speciale tapasbijeenkomsten –waarvan de laatste morgen in Barchem is- konden ondernemers rechtstreeks met mij in gesprek. Ook met  ondernemersverenigingen en de netwerkorganisaties hebben we de contacten aangehaald. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we nog beter aansluiten op de lokale wensen, zodat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen”.