Voedselbank Zutphen helpt bij bestrijden armoede

Zutphen – De Voedselbank gaat gemeente Zutphen helpen bij de aanpak van armoede. Sommige klanten mijden of weten de weg naar de gemeente Zutphen onvoldoende te vinden, terwijl de gemeente verschillende
mogelijkheden heeft om inwoners uit de armoede te helpen.

Om deze reden hebben de Voedselbank en de gemeente Zutphen besloten meer samen te gaan werken. Op vrijdagochtend 9 maart hebben de heer Vrieze, voorzitter van de Voedselbank, en wethouder Annelies de Jonge daarom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Annelies de Jonge schroefde ook het nieuwe huisnummer op het pand van de voedselbank.

De samenwerking tussen de Voedselbank en de gemeente krijgt gestalte doordat de in Verbindkracht verzamelde diensten, instellingen en hulpverleners gebruik kunnen gaan maken van de ruimte in de
Voedselbank. Klanten van de Voedselbank hebben dan de mogelijkheid om hulp te vragen bij deze professionals. Zij kunnen klanten ook wijzen op voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om armoede tegen te gaan.

Dat kan hulp zijn bij het krijgen van werk, het leren van de Nederlandse taal en bij het oplossen van financiële problemen. Ook kunnen klanten gewezen worden op (minima)regelingen en zorg. De
professionals krijgen één loket dat ze beurtelings met hun eigen deskundigen kunnen bemensen. Voorzitter Gert Vrieze van de Voedselbank: “We worden dus niet zelf actief richting onze klanten als het gaat om armoedebestrijding. Dat moeten wij ook niet doen. Wij hebben onze eigen taak en een vertrouwensband met
onze klanten. We bieden onze klanten straks wel de mogelijkheid om in contact te treden met professionals als zij dat willen.”

Eerste uitgifte op nieuwe locatie
De samenwerkingsovereenkomst werd vrijdagochtend 9 maart getekend, op de dag dat de eerste uitgifte plaatsvindt op de nieuwe locatie van de Voedselbank. De laatste uitgifte op de locatie aan de Groenmarkt was op vrijdag 23 februari. De nieuwe locatie op bedrijventerrein De Mars – aan de Hermesweg bij de Voordeelmarkt op de hoek van de Gerritsenweg – biedt onder meer ook een wachtruimte, een kantoortje voor
de intake en voor loketten waar voorlichting kan worden gegeven over armoedebestrijding, en er is voldoende ruimte voor een pantry. Daarnaast zijn er voldoende toiletten voor de vrijwilligers en is de nieuwe locatie goed bereikbaar voor klanten, vrijwilligers en bevoorrading.

Op zaterdag 14 april organiseert de Voedselbank een open dag.