Meer geld voor bestrijding eikenprocessierups

Lochem – De eikenprocessierups komt steeds meer voor in ons land. Aannemelijk is dat stijgende temperaturen de oorzaak zijn. Meer rupsen betekent ook meer overlast, vooral in het buitengebied waar veel eiken staan. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om dit jaar € 25.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de bestrijding. Het college wil daarnaast vanaf 2019 het budget structureel verhogen om de verspreiding van de rupsen te voorkomen.

Het is goedkoper en minder schadelijk voor de natuur om eikenprocessierupsen preventief te bestrijden. Circulus-Berkel Buitenruimte laat de eiken daarbij – net als in de bebouwde kom – in het voorjaar met een biologisch middel behandelen. Worden er na deze preventieve behandeling nog rupsen gezien, dan volgt een curatieve behandeling. Daarbij worden de nesten weggezogen. Hiermee is vorig jaar met succes een proef gedaan. Het college stelt daarom voor om dit een vervolg te geven en hier geld voor beschikbaar te stellen.

Hotspots en school- en fietsroutes
Op basis van onder meer meldingen en inspecties heeft Circulus-Berkel BuitenRuimte in de zomer van 2017 ‘hotspots’ buiten de bebouwde kom in kaart gebracht. Op deze locaties zaten de laatste twee jaar de meeste rupsen, met een grote kans dat mensen er last van hebben. Naast de ‘hotspots’ worden ook de eiken langs schoolroutes en recreatieve fietsroutes preventief behandeld. De routes zijn te vinden op www.circulus-berkel.nl/lochem.

Overlast
De eikenprocessierups komt vooral voor in zomereiken. De rups maakt nesten in de boom en onder de grond. Contact met de brandharen van deze rups kan vervelende allergische reacties veroorzaken. Sinds 2014 wordt de eikenprocessierups daarom in de gemeente preventief bestreden.

Besluitvorming
Het huidige budget voor bestrijding van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom is € 27.500 per jaar. De gemeenteraad besluit bij de behandeling van de Kadernota 2019 om structureel vanaf 2018 een extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het bestrijden van de eikenprocessierups.