PvdA provinciale statenfractie bezoekt gemeente Lochem

Lochem – Woensdag 7 februari brengt de Provinciale Statenfractie van de PvdA een werkbezoek aan de gemeente Lochem.

Tijdens dit bezoek zal de fractie van de PvdA Lochem de Statenfractieleden meenemen op een tour door Eefde en Gorssel om nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te laten zien en te bespreken. De fractie van de PvdA Lochem heeft een interessant programma samengesteld om de Statenfractieleden op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in Eefde en Gorssel.

De middag zal beginnen bij de tweede sluiskolk in Eefde. Een variant waar de PvdA Lochem tegen was omdat ze liever de nieuwe sluiskolk in het midden van het Twentekanaal hadden gezien. Dan hadden de drie woningen niet gesloopt en de vele bomen niet gerooid hoeven worden. Daarna gaan het verder naar de Detmerskazerne. Op dit voormalige kazerneterrein zal straks een mooie woonwijk met 80 woningen komen. Van deze 80 woningen zal 40 zgn. ‘betaalbaar’ zijn (waarvan 20 huurwoningen) en 40 woningen in de vrije sector. Vervolgens wordt er gestopt bij Het Hart om te bekijken hoe de herinrichting van het dorp Eefde vorm heeft gekregen nadat de rondweg gerealiseerd is . Er zal gesproken worden over hoe dit met inbreng van velen, tot dit mooie resultaat heeft geleid. Via de N348 naar Gorssel. De N348 tussen Eefde en Gorssel is momenteel bespreekstuk in de Staten van Gelderland omdat voorgesteld wordt op dit stuk een proef te houden met 60 km in plaats van de huidige 80 km. De PvdA Lochem is altijd een voorstander geweest van 60 km op deze weg. Deze zeer drukke weg is voor de overige weggebruikers (jongeren op weg naar school in Zutphen en de vele aanwonenden) een ramp als het om verkeersveiligheid gaat. In Gorssel wordt geëindigd met een kijkje bij het prachtige museum More. Natuurlijk zullen er tijdens dit bezoek nog een aantal andere onderwerpen aan de orde komen. Zoals de vertraging van de rondweg rond Lochem (N346), de situatie rond bedrijventerreinen die bijna vol zijn in Lochem en hoe beter aan te haken bij de provincie in het kader van duurzaamheidsgelden etc. Al met al zal het een interessante middag worden.