Rechten en plichten van verenigingbestuurders

Lochem – Op woensdag 21 februari om 20:00 uur organiseert de Sportraad Lochem een thema-avond “Rechten en Verplichtingen van (sport)verenigingsbestuurders bij CR Stegeman in Laren.

Het wordt een interessante avond voor verenigingsbestuurders waar o.a ook het onderwerp Bestuurlijke Aansprakelijkheid aan de orde komt. Ook bestuurders van niet sportverenigingen zijn welkom.

In de Nederlandse praktijk wordt bij het samenstellen van verenigingsbesturen in de meeste gevallen gebruik gemaakt van vrijwilligers die bovendien lid zijn van de desbetreffende vereniging. Vaak komt het voor dat aspirant bestuurders geen of weinig ervaring hebben met het besturen van een vereniging en vaak niet altijd weten met welke (juridische) verplichtingen zij te maken kunnen krijgen.

Want, vrijwillig is vrijwel nooit vrijblijvend! Maar, ook blijken soms meer ervaren bestuurders voor situaties komen te staan waarvoor zij niet direct de oplossing paraat hebben.

Om in een en ander meer duidelijkheid te scheppen heeft de Sportraad enkele deskundige juristen bereid gevonden om aan de hand van onder andere praktijkvoorbeelden deze problematiek nader te belichten.

Graag ontvangt de Sportraad uw aanmelding uiterlijk 10 februari a.s. onder vermelding van uw naam, vereniging en het aantal personen dat zal deelnemen.

U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de Sportraad via het mailadres secretaris@sportraadlochem.nl