Extra geld beschikbaar voor lening toekomstbestendig wonen

Lochem – De gemeenteraad van Lochem heeft een extra bedrag van €1.500.000 beschikbaar gesteld voor
het verstrekken van leningen voor toekomstbestendig wonen. Nieuw is dat ook Verenigingen
van Eigenaren (VvE’s) nu in aanmerking kunnen komen voor deze lening.

Deze ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wordt sinds 2019 aangeboden door de gemeente Lochem
en de provincie Gelderland. Er is door woningeigenaren al volop gebruik gemaakt van de lening. Met
dit extra budget kunnen nu meer particuliere woningeigenaren die zelf in de woning wonen en VvE’s
een lening afsluiten tegen een aantrekkelijke rente om hun woning toekomstbestendig en
energiezuiniger maken. Denk hierbij aan het isoleren van de woning, het plaatsen van zonnepanelen
of het aanbrengen van een traplift. Er is veel mogelijk.

Het aanvragen van deze lening loopt via de gemeente en de lening wordt geregeld door SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). De Toekomstbestendig Wonen Lening bestaat uit meerdere
varianten.

Meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening is te vinden op www.lochem.nl.