Gorsselse accommodaties op plek Vullerschool

Breng een aantal belangrijke accommodaties en voorzieningen samen op de locatie van de Vullerschool in Gorssel. Die kent uiteindelijk de meeste voordelen en minste nadelen. En stel daarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 1.900.000. Dat stelt het college voor aan de raad. Daarmee komt de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel weer een stap dichterbij. Door gebouwen te verduurzamen en samen te voegen blijven de accommodaties betaalbaar en behouden. Zo blijft het dorp leefbaar voor jong en oud.

Wethouder Lex de Goede: “Afgelopen jaren onderzocht de Werkgroep GA! – in 2021 opgevolgd door een stuurgroep – samen met de gemeente de haalbaarheid van verschillende scenario’s. Doel was integratie van accommodaties, voorzieningen en onderwijs op de locaties ’t Trefpunt en de Vullerschool in Gorssel. Die verschillende scenario’s hebben allemaal hun voor- en nadelen. Inwoners konden tijdens verschillende informatieavonden meedenken. GA! luisterde met aandacht naar alle geluiden uit het dorp. De locatie Vullerschool heeft ook van GA! de voorkeur gekregen. Pluspunten van die plek zijn bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid. Door ondergronds parkeren mogelijk te maken, kan de Roskamweide zijn functie houden.”

Aanpassingen in het programma
Door het bouwen in meerdere bouwlagen en ondergronds parkeren is het mogelijk om het totale programma, inclusief buitenruimte, op de bestaande locatie van de Vullerschool in te passen. Uitzondering is het kort bovengronds parkeren voor ouders (kiss & ride). Daarvoor is een klein deel van de Roskamweide nodig. Het grootste deel van de Roskamweide blijft beschikbaar voor activiteiten. GA! heeft de eerste stedenbouwkundige varianten onderzocht en gepresenteerd aan omwonenden en inwoners. Daarnaast heeft GA! De varianten voorgelegd aan de directies van Museum More, Restaurant Loetje en Supermarkt Jumbo. Hun opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het programma, zoals bouwen in meerdere bouwlagen en ondergronds parkeren.

Voorzieningen in de MFA
In de nieuwe MFA wordt rekening gehouden met de volgende voorzieningen: Stichting Sport en cultureel centrum ’t Trefpunt, J.A. Vullerschool, Kindcentrum Partou (KDV en BSO), Bibliotheek Bij de Bieb, Stichting Welzijn Lochem, Yunio consultatiebureau, ’t Baken en het gemeentelijk loket.

Voorbereidingskrediet
In de begroting 2023 is geen krediet opgenomen voor voorbereiding en realisatie van MFA Gorssel. In de Kadernota 2024 wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 1.900.000 voor de MFA Gorssel te verstrekken.

Hoe verder?
De verwachting is dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2023 dit onderwerp behandelt. Geïnteresseerden kunnen hierbij aanwezig zijn. De geschatte totale doorlooptijd van nu tot aan de Europese aanbesteding is ongeveer 1,5 jaar. Realisatie zou dan in 2026 kunnen beginnen.