De Batavierenrace, ’s werelds grootste estafetteloop

Dit jaar zal de Batavierenrace, ’s werelds grootste estafetteloop, plaatsvinden op 28 en 29
april. Sinds 1973 rennen jaarlijks 8.500 studenten van het Centrum van Nijmegen, via
Duitsland en de Achterhoek, naar de campus van de Universiteit Twente in Enschede. De
Batavierenrace is een estafetteloop van in totaal 175 kilometer en wordt georganiseerd
voor en door studenten. Jaarlijks wordt de Batavierenrace afgesloten met het grootste
studentenfeest van de Benelux.

Batavierenrace
Op vrijdag 28 april om 22:30 klinkt het startschot op de Grote Markt in Nijmegen. Onder
luid gejuich van velen toeschouwers begeven de lopers zich naar de campus van de
Radboud Universiteit. Vanaf hier vervolgen de deelnemers hun weg, die hen uiteindelijk
op zaterdagmiddag 29 april rond 17:30 zal brengen naar de campus van de Universiteit
Twente. Waar de deelnemers onder toeziend oog van duizenden toeschouwers, onthaald
worden.

Deelnemers aan de Batavierenrace zijn allen student. Om deel te nemen schrijft een
ploegleider zich in met een team van 25 lopers. De race is namelijk opgedeeld in 25
etappes verdeeld over drie dagdelen: de nacht-, ochtend- en middagploeg.

Nieuwe ontwikkelingen
Jaarlijks wordt er gekeken of er aanpassingen nodig zijn in de route. Het kan zijn dat er
werkzaamheden plaatsvinden op de route of dat een andere route toch beter blijkt te zijn.
Dut jaar is dit het geval bij de centrumetappe in Nijmegen. Al jaren lopen de deelnemers
via de drukke rotonde Keizer Karelplein het centrum uit. Dit jaar zal dit anders zijn en
zullen de deelnemers vrijdagavond via een geheel nieuwe route het centrum van
Nijmegen verlaten. Dit is goed nieuws voor zowel de organisatie, de gemeente en andere
belanghebbende hulpverleners en de deelnemers zelf die daarbij ongeveer een halve
kilometer minder hoeven te rennen.

Naast veranderingen in de eerste etappe, zullen er dit jaar ook veranderingen zijn in de
laatste etappe. Dit jaar zal het startschot van de laatste etappe in het Van Heekpark in
Enschede plaatsvinden. Normaliter vindt dit plaats op de Oude Markt, het centrum van
Enschede. Maar vanwege de georganiseerde festiviteiten op Koningsdag in het centrum
van Enschede, is het niet haalbaar om het centrum op tijd klaar te maken voor de
Batavierenrace. Hierdoor krijgen deelnemers dit jaar de unieke kans om te starten in het
Van Heekpark.

Beat Batten
Dit jaar steunt de Batavierenrace, samen met hoofsponsor Topicus, het goede doel Beat
Batten. Stichting Beat Batten zet zich in voor onderzoek naar de zeer zeldzame
stofwisselingsziekte Batten. Het doel is om dit jaar samen met ploegen, deelnemers en
vrijwilligers zoveel mogelijk geld in te zamelen.