Gelderse gemeenten investeren in digitale veiligheid

Uitreiking Troje-certificaat. V.l.n.r. Maurits van de Geijn, wethouder Arnhem Anton Stapelkamp, burgemeester Aalten Peter van ’t Hoog weerbaarheidsgedeputeerde Gelderland Loes van der Meijs, burgemeester Doesburg

De gemeenten Aalten, Arnhem en Doesburg zijn als beste uit een cyberchallenge gekomen. Een test rondom informatiebeveiliging georganiseerd vanuit het programma Weerbaarheid van provincie Gelderland. Er was vanuit het lokaal bestuur zeer veel belangstelling voor het project Troje, maar liefst 42 Gelderse gemeenten hebben hieraan mee gedaan. Gelderland wil met dit project de digitale weerbaarheid van gemeenten vergroten. 

Het aantal cyberincidenten neemt enorm toe. Reden voor de ondermijningsspecialisten van de provincie om een plan te bedenken om gemeenten weerbaarder te maken. Daarom is project Troje opgestart, een cyberchallenge die uit twee delen bestaat. In de eerste fase is bij gemeenten een zogeheten nulmeting uitgevoerd. Daarmee werd inzichtelijk gemaakt hoe de digitale veiligheid van gemeenten er voor stond. En hoe dat eventueel kan verbeteren. Arnhem, Aalten en Doesburg scoorden hierin het beste, zij gaan door naar fase twee. De veiligheidsspecialisten van ICT-bedrijf Secura starten nu met een red teaming. Samen met de lokale ICT-teams wordt de digitale omgeving binnen deze gemeenten nog verder doorgelicht.

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Het overgrote deel van de Gelderse gemeenten heeft belangstelling getoond voor project Troje. Voor mij een belangrijk signaal dat het lokaal bestuur heeft afgegeven. Digitale veiligheid is belangrijk en onze inwoners verdienen dat. Ik waardeer dat Doesburg, Aalten en Arnhem uiteindelijk hun bevindingen gaan delen met andere gemeenten. Daar wordt heel Gelderland veiliger van.”

Om er voor te zorgen dat alle Gelderse gemeenten hiervan kunnen leren, worden de bevindingen van de red teaming geëvalueerd. De uitkomsten van de doorlichting van de winnende gemeenten worden anoniem en onherleidbaar met lokale ICT-specialisten gedeeld.