Windpark Papenslagweg: grote bijdrage aan energieneutraal Lochem

Plattegrond plangebied van Windpark Papenslagweg (het gebied dat is aangegeven met de gele stippellijn).

Lochem – Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie
hebben een initiatief voor drie moderne windmolens in de gemeente Lochem, ten oosten van Exel,
nabij de Papenslagweg. Dit windpark kan een grote bijdrage leveren aan een energieneutraal
Lochem. Windpark Papenslagweg verkeert nog in een pril stadium. Eerst willen LochemEnergie,
Walow BV en Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseren zij een inloopavond
op 9 februari en staat een video met meer informatie op de website van het windpark.

Grote bijdrage aan energieneutraal Lochem in 2050
LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie gaan uit van moderne windmolens: een ashoogte van
circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Daarmee is de tiphoogte circa 280 meter.
Nader onderzoek wijst uit hoe groot de windmolens exact worden, maar ze krijgen zeer
waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Grotere windmolens wekken meer duurzame elektriciteit op.
Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte
opbrengst van de drie beoogde windmolens samen is circa 90 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat
is circa 48 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Lochem. Daarmee kan
dit windpark een grote bijdrage leveren aan het doel van Lochem energieneutraal in 2050.

Stand van zaken, inloopavond en video
Windpark Papenslagweg verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures om een
vergunning hiervoor te verkrijgen. Eerst gaan de initiatiefnemers graag met de omgeving in gesprek.
Daarom wordt er een inloopavond gehouden. Iedereen die hier in geïnteresseerd is, is welkom. Deze
inloopavond is op:
• Datum: 9 februari 2023
• Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
• Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren

Belangstellenden kunnen op 9 februari tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen op het moment dat zij
willen. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers
kunnen nader in gesprek met de initiatiefnemers. Op de website www.windparkpapenslagweg.nl
staat verder een video waarin de initiatiefnemers een presentatie geven met meer toelichting op het
initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn.

Volgende stap: omgevingsraad en gedetailleerd plan
Om het windpark te kunnen realiseren, hebben LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie een
omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moet er een gedetailleerd
plan zijn. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er
wordt voldaan aan de regelgeving – onder andere voor geluid, slagschaduw en natuur. Graag
betrekken de initiatiefnemers omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere
geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die worden gedaan voor het plan,
geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen
LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie graag wat aandachtpunten zijn vanuit de omgeving. Er
kan dan worden onderzocht of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden. Daarom stellen
de initiatiefnemers voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven
en maatschappelijke organisaties deelnemen. Samen met de deelnemers kan het plan worden
besproken en andere onderwerpen waar de leden van de omgevingsraad het over willen hebben.
Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl.

Mee-investeren en omgevingsfonds
Onderdeel van Windpark Papenslagweg is dat de omgeving er in kan mee-investeren. Dat kan via
LochemEnergie. LochemEnergie is een van de initiatiefnemers en daardoor een van de eigenaren van
het windpark. Gebruikelijk bij dergelijk lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het
rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe
projecten. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel
van Windpark Papenslagweg kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, al
dan niet in de omgeving.
Verder komt er een omgevingsfonds dat vijftien jaar lang wordt gevuld met een deel van de
opbrengsten van het windpark (0,50 euro per opgewekte MWh, naar verwachting circa 45.000 euro
per jaar). LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie bespreken graag met de omgeving waarvoor dit
fonds kan worden ingezet, bijvoorbeeld via de omgevingsraad.

Website en nieuwsbrief
Op de website www.windparkpapenslagweg.nl staat meer informatie. Ook kan iedereen die wil zich
daar aanmelden voor de nieuwsbrief over Windpark Papenslagweg. Deze nieuwsbrief wordt voor
LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie het belangrijkste communicatiemiddel, dus het advies is
dat belangstellenden zich hiervoor aanmelden. De initiatiefnemers zijn verder bereikbaar via
info@windparkpapenslagweg.nl.

Visualisatie van het beoogde windpark, gemaakt vanaf de Visschersdijk. De windmolens in de visualisatie hebben een ashoogte van 180 meter en een rotordiameter van 200 meter.