Opruimactie vuurwerkafval gemeente Lochem weer succesvol

Vuurwerkactie 2023 in Lochem

Na de jaarwisseling waren in alle Lochemse kernen weer mensen op de been om vuurwerkafval op te ruimen. De zakken vuurwerkafval konden op 2 januari worden ingeleverd bij een van de acht inzamelpunten. Iedere zak leverde een tegoedbon op voor een zak patat bij een lokale patatbakker. Jongeren, kinderen en aardig wat ouders waren in touw om de straten en stoepen veilig en schoon te krijgen.

De actie ‘Friet voor vuurwerk’ wordt jaarlijks georganiseerd door Circulus en Stichting Welzijn Lochem. Vrijwilligers namen de zakken aan en deelden de bonnen uit. Twee jaar ging de actie Friet voor vuurwerk ging niet door vanwege lockdowns en het vuurwerkverbod. Maar de organisatie, vrijwilligers en ook inwoners pakten de schoonmaakactie zonder problemen weer op.

‘Opruimen hoort erbij’
De opruimactie hoort in Lochem helemaal bij het nieuwe jaar. Oudere jeugd en ouders gaven aan het “heel gewoon te vinden” de straat na de jaarwisseling op te ruimen. Ze maakten de jongere jeugd vaak blij met hun frietbonnen. De inzameling leverde bijna 800 zakken vuurwerkafval op, zo’n 100 zakker meer dan in januari 2020. Wel daalde het inzamelgewicht. Dit lijkt vooral te komen door de verandering van het vuurwerkafval. Er werden meer dozen opgeruimd en er was minder klein en zwaarder afval. Dat laatste afval kwam vaak van vuurwerk dat sinds 2020 niet meer is toegestaan.

Opruimen is belangrijk
Natuurlijk veegt Circulus ook de straten om de laatste resten te verwijderen. Met het opruimen gaan we niet alleen straatvuil en verstopte goten tegen. Vuurwerkafval bestaat uit plastic en karton met papier. Dit is vermengd met onverbrande stoffen en zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon. Opruimen voorkomt dat schadelijke stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht komen.

Vuurwerkactie 2023 in Epse