Informatieavonden Gorsselse Accommodaties op komst

Gorssel – Afgelopen jaar hebben de Werkgroep GA! en de gemeente hard gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van behoud van accommodaties, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Onderdelen van de haalbaarheidsstudie zijn een stedenbouwkundige inpassing en een verkeerskundige analyse op basis van het programma van eisen. Hoog tijd om omwonenden en andere inwoners van Gorssel uit te nodigen voor informatieavonden. Zij kunnen tijdens deze avonden reageren op de eerste verkenning.

In 2020 kwamen uit een verkenning van negen varianten drie varianten voort. Ook daarover konden inwoners van Gorssel meedenken. Daaruit kwam een vervolgonderzoek naar twee locaties: ’t Trefpunt en de Vullerschool. Voor omwonenden grenzend aan het plangebied van ’t Trefpunt en de Vullerschool zijn er informatieavonden. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Andere geïnteresseerden uit Gorssel zijn van harte welkom op 5 oktober 2022 in de Protestantse Kerk Hoofdstraat 27. De avond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via rov.secretariaat@lochem.nl met vermelding van ‘bijeenkomst 5 oktober’.

Wat staat er op het programma?
Tijdens de avonden presenteren Michel Nelissen en Erik Schreuder van adviesbureau Sweco mogelijke stedenbouwkundige varianten, inclusief een verkeerskundige uitwerking. Het gaat om een verkenning van de mogelijkheden, dus niet om een ontwerp. Daarna is er gelegenheid voor bezoekers om te reageren. Die reacties neemt de gemeente mee in het advies aan de gemeenteraad. Aanwezig zijn: de directeur van de Vullerschool, een afgevaardigde van het bestuur van ’t Trefpunt, de voorzitter van de dorpsraad, medewerkers van de gemeente en adviesbureaus Sweco en Vundamenz.

Een aantrekkelijk dorp voor jong en oud
De werkgroep vindt de volgende uitgangspunten belangrijk: een aantrekkelijk dorp voor jong en oud,

bereikbaarheid en veiligheid, behoud en uitbreiding van voorzieningen en activiteiten in Gorssel, een gemêleerde woningvoorraad en inwoners van alle leeftijden, efficiëntie van ruimte en verduurzamen en betaalbaar houden van accommodaties en het efficiënter benutten ervan.

Besluitvorming
De opmerkingen en argumenten van inwoners gaan mee in de keuze van de locatie. Die keuze maakt de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad een besluit neemt, informeert de gemeente bezoekers van de informatieavonden over hoe hun inbreng een plek heeft gekregen in het advies aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind dit jaar dit onderwerp behandelt. Geïnteresseerden kunnen hier dan bij aanwezig zijn.