Eerste Gelderse Burgerberaad van start: brief op de mat bij 30.000 Gelderlanders

Wat zou jij doen als je bestuurder van Gelderland was? Welke klimaatmaatregelen zijn dan volgens jou de beste om te nemen? Welke keuzes zou je maken en waar ligt jouw prioriteit? Bij 30.000 Gelderlanders ligt vandaag of morgen de uitnodiging op de mat om deel te nemen aan het eerste Gelders Burgerberaad. Het eerste deel, de online raadpleging start nu.

 Burgerberaad Klimaat
Het Gelders Burgerberaad bestaat uit twee onderdelen: een online raadpleging én het burgerforum. De online-raadpleging wordt gehouden onder 30.000 willekeurig geselecteerde huishoudens. Daarnaast kunnen Gelderlanders op eigen initiatief ook via de provinciale website meedoen. Bij de verwerking van de resultaten wordt een weging toegepast zodat er zoveel mogelijk een goede afspiegeling ontstaat van de Gelderse samenleving.

 De online-raadpleging
In de online-raadpleging zijn er vier onderdelen. Bij een van de onderdelen krijgen deelnemers maatregelen uit het Gelders klimaatplan te zien. In de stellingen worden keuzes voorgeschoteld én de gevolgen van die keuzes. De deelnemer adviseert vervolgens welke maatregelen provincie Gelderland moet kiezen. Hierbij wordt ook om een motivering van de keuze gevraagd.

 Jan van der Meer: “Het Burgerberaad is een nieuwe vorm van participatie waarin inwoners wordt gevraagd niet alleen een mening te geven. We vragen om een afgewogen oordeel op basis van informatie, dilemma’s en keuzes. Net zoals wij dat moeten doen. Ik hoop dat veel mensen meedoen. Juist de mensen die zich niet zo vaak uitspreken. We hebben het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.”

 Burgerforum
Aan het einde van de online-raadpleging staat de vraag of de deelnemer mee wil doen aan het burgerforum. 150 Gelderlanders kunnen hieraan meedoen. Het burgerforum komt 4 keer bij elkaar tussen september en december 2022. Uit alle aanmeldingen worden 150 Gelderlanders geselecteerd om hieraan mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de Gelderse samenleving. Voor het meedoen is een vergoeding beschikbaar. Een onafhankelijk bureau helpt de deelnemers om samen een advies te vormen. Dat doen ze op basis van de resultaten van de online-raadpleging en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen.

Advies
Uiteindelijk komt er van het Burgerberaad een advies over de klimaatmaatregelen. Dan is duidelijk waaraan de Gelderlanders veel waarde hechten en waar zij prioriteit aan geven. Het advies wordt door het bestuur van provincie Gelderland zeer serieus genomen en verwerkt in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030.

 Gelders Klimaatplan
Provincie Gelderland stelde samen met allerlei belangenorganisaties en experts het Gelders Klimaatplan op. Hierin staan alle maatregelen die in Gelderland moeten gebeuren en de maatregelen die de provincie zelf neemt of invloed op heeft. Bijvoorbeeld toezicht op bedrijven of ze wel energiebesparende maatregelen nemen, of agrariërs stimuleren om meer natuur inclusief te boeren, of meer laadpalen voor elektrische auto’s. De Gelderse klimaatmaatregelen zijn een vertaling van het internationaal klimaatakkoord van Parijs en het nationaal klimaatakkoord waarin we afspreken om 55% CO₂ te besparen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 Meer informatie over het Gelders Klimaatplan en het Burgerberaad klimaat: https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/klimaat/burgerberaad