Versterking groen vrijwilligersnetwerk Lochem

Bijeenkomst groen vrijwilligersnetwerk Lochem Foto: SLG

Lochem is een gemeente met veel inwoners die als ‘groene’ vrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Deze vrijwilligers(groepen) zetten zich bijvoorbeeld in voor het beheer en onderhoud van landschapselementen, het tellen patrijzen of het onderhouden Klompenpaden. De gemeente Lochem wil samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) al deze vrijwilligers(groepen) ondersteunen. Dat doen zij door deelnemers van het Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem te ondersteunen in hun werkzaamheden. Ben je samen met andere inwoners of vrijwilligers actief als groene vrijwilliger? Dan komen we graag met je in contact.

Doe mee aan het Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem!

Het doel van het Netwerk Groen Vrijwilligerswerk Lochem is om elkaar beter te leren kennen, ervaring en deskundigheid te delen, maar ook om samen successen te vieren. Daarnaast kunnen deelnemers van het netwerk op allerlei manieren ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door middel van extra gereedschap of een cursus op maat. De gemeente en SLG ondersteunen hierbij.

Om dit netwerk dekkend te maken zijn we op zoek naar alle groene vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Lochem. Is jouw groep nog niet benaderd door SLG? Neem dan contact op met SLG via e-mail. Dat kan via a.kok@landschapsbeheergelderland.nl.

Daarnaast zoekt de gemeente Lochem per kern een enthousiaste persoon of groep van personen die in het netwerk willen meedenken over biodiversiteit in en om de eigen kern. Dat netwerk kan ook zelf groene initiatieven ontwikkelen en zal een vraagbaak zijn voor inwoners van de betreffende kern. Lijkt jou dit iets? Meld je dan ook bij a.kok@landschapsbeheergelderland.nl.

Eerste bijeenkomst juni
In juni is de eerste bijeenkomst voor coördinatoren van de vrijwilligersgroepen en  dorpsraden. Dan staan kennismaking met elkaar en wensen voor verdere ondersteuning centraal. Op basis hiervan maken de gemeente Lochem en SLG een programma. Daarna wordt er elk jaar een themabijeenkomst georganiseerd, over bijvoorbeeld werving en binding van vrijwilligers, het opstellen van een werkplan en het krijgen van publiciteit. In de tussentijd krijgt het vrijwilligersnetwerk informatie en inspiratie via nieuwsmails.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl/netwerk-groene-vrijwilligers-lochem.

Ook starten we binnenkort met het oprichten van een vleermuizenwerkgroep en poelenwerkgroep. Meer informatie hierover volgt nog.