Bertus Loman Lid in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikt op zaterdag 9 april 2022, rond 16.00 uur, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Bertus Loman. Dit gebeurt tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van SV Almen.

40 jaar “Green Keeper “
Bertus Loman is al 60 jaar een trouw lid van SV Almen. Na zijn voetbalcarrière werd hij elftalleider. Hij begon als klusjesman maar zijn vrijwilligerswerk breidde zich al snel uit met de onderhoudswerkzaamheden. Later volgde de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de indeling van de voetbalvelden.

Kantinecommissie
Bertus Loman is ook actief voor de kantinecommissie. De zaterdag is zijn dag! Hij zorgt voor de bezetting van de bar en voor de verkoop in de kantine. Verder voorziet hij de spelers en scheidsrechters van consumpties. Hij is altijd bereid om in te vallen of bij te springen op andere momenten. Op wedstrijd- of toernooidagen is hij van begin tot het einde beschikbaar.

Ondanks de coronabeperkingen in de afgelopen twee jaar is hij nog steeds een vrijwilliger van onschatbare waarde voor de vereniging. Zijn inzet en toewijding zijn voor SV Almen heel belangrijk.

Kapittel voor de Civiele Orden
De heer Bertus Loman wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.

Deze verdiensten zijn, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.