Hoe kan de gemeente Lochem nog beter met u samenwerken?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Laat het ons weten. De vragenlijst Lokale Democratie staat voor u open van maandag 22 november tot en met 12 december.

We horen graag over uw ervaringen
Wethouder Eric-Jan de Haan zit in de begeleidingsgroep van het onderzoek. Samen met raadsleden, inwoners en ambtenaren. Hij legt uit: “We betrekken inwoners op veel manieren als we plannen bedenken of plannen uitvoeren. Steeds vaker geven we ruimte aan ideeën uit de samenleving. Sluit hoe wij werken voldoende aan bij wat inwoners graag willen? Daarover horen we graag uw mening!”

Aan de slag met wat we ophalen
De resultaten zijn heel bruikbaar voor de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren. Het maakt duidelijk hoe inwoners de lokale democratie waarderen. Of er wensen zijn om meer samen te werken op onderwerpen. Wethouder De Haan: “De resultaten helpen bij het bedenken van verbeteracties richting de periode na de verkiezingen”.

Deel uw mening tussen 22 november en 12 december
We horen ook graag van u! Vertel ons dus: wat gaat er goed? Wat kan er beter? Tot en 12 december staat de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie open op www.lochem.nl/vragenlijst. Ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren vullen de vragenlijst in. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen samenwerken.

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u contact opnemen met adviesbureau Moventem (Zutphen 0575) 76 02 27. Moventem kan u dan een vragenlijst op papier toesturen.

Over het onderzoek
De landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’ ontwikkelde de vragenlijst. Een begeleidingsgroep met inwoners, raadsleden, medewerkers en bestuurder vanuit de gemeente Lochem ondersteunt en organiseert het proces hier. Zij voegde ook lokale vragen toe. De begeleidingsgroep verdiept zich in de reacties die we ontvangen en stelt op basis daarvan verbeteracties voor.