Vredesweek 2021 Lochem

Cartoon Len Munnik 2021

(Ingezonden mededeling)
Lochem – De Vredesweek is dit jaar van 18 t/m 26 september. Het thema is ‘inclusief samenleven’.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen deel uitmaken van een groter geheel.
Denk aan de vluchtelingenkampen, de toeslagenaffaire. De vraag is niet óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hier zelf bij betrokken zijn.

Ook in Lochem schenken we aandacht aan de Vredesweek. Het programma is dit jaar bescheiden omdat niet duidelijk was welke mogelijkheden er zullen zijn in verband met de corona-maatregelen.

Uiteraard is iedereen van harte welkom!

PROGRAMMA VREDESWEEK 2021 LOCHEM

18 september        14.00 uur Opening/wandeling Stolpersteine   BIC, Noorderwal 17

18 september        20.00 uur ‘Licht van Gudula’                              Gudula kerk, Markt

19 september        10.00 uur Interreligieuze viering                       Gudula kerk, Markt

20 september        15.00 uur Café van de Vrede                             Huize Gudula, Oosterwal 18

22 september        14.00 uur Middag ism Vluchtelingenwerk       BIC, Noorderwal 17

                                               voor kinderen en hun ouders