Larense en Harfsense kerkdienst in de Vijvertuin

Haarbroekse vijvertuin

Harfsen/Laren – De kerken van Harfsen en Laren organiseren samen een Openlucht kerkdienst in de Haarbroekse Vijvertuin. Beide kerken waren het al lang van plan, maar het was er – ook door Corona – nog niet van gekomen; een gezamenlijke dienst op de grens van beide dorpen. Zondag 8 augustus om 10.00 uur is het zover!

Beide dominees gaan voor; Lidy van Prooyen Schuurman en Jaap Jonk. Ze vertellen enthousiast over hun voorbereiding: “We willen het echt samen doen. Dat betekent ook dat we niet elk onderdeel verdelen, maar dat we bijvoorbeeld de preek veranderen in een ‘tweespraak’ een gesprek over het thema van de dienst’.  Het thema ‘Wat zegt jou dat?’ hebben beide predikanten gekozen met het oog op de omgeving van de Vijvertuin. Die is helemaal aangekleed met spreuken en gezegdes. Opvallend veel van die Nederlandse uitdrukkingen komen uit de bijbel. ‘In zak en as zitten’ is bijvoorbeeld uit het Oudtestamentische boek Job overgenomen. Job is de man die zijn hoofd bestrooit met as als symbool van rouw vanwege alles wat hij heeft verloren.

“Verder wordt het een vrolijke dienst hoor!” haast Jaap Jonk zich te zeggen. Er wordt muziek gemaakt door muzikanten uit beide dorpen van Apollo en SDG. Ze spelen mooie liederen uit het bekende repertoire en gelukkig mag er in de kerk weer worden gezongen en in de buitenlucht is dat nog minder een probleem. Uiteraard staat na de dienst de koffie klaar die wel nog steeds ‘met inachtneming van alle Coronaregels’ wordt gedronken.

Als je wilt komen maar het weer niet vertrouwt kijk dan zaterdagavond om 20.00 uur op www.kerklaren.nl. Bij slecht weer is de dienst in de kerk van Laren.