Keuze voor verbeterde fietsverbinding op aangepaste N339 Epse-Harfsen

fietsen

Bestaande fietsverbinding met bredere rode fietsstroken langs de provinciale weg, meer verkeersplateau’s op een betere hoogte en de voorrangsweg veranderen in een weg met voorrangskruisingen. De voorrangssituatie wijzigt niet. Deze maatregelen leiden tot het verlagen van de snelheid op de weg. En gezien het aantal huidige en toekomstige fietsers op dit traject óók tot een veiligere fietsverbinding. De keuze voor deze verbeterde fietsverbinding op de aangepaste N339  vormt het sluitstuk van de verkenning, die provincie Gelderland samen met de gemeente Lochem heeft uitgevoerd. Provincie Gelderland voert deze maatregelen dit najaar uit tijdens het groot onderhoud aan de N339.

Varianten verkend
In overleg met de omgeving heeft provincie Gelderland en gemeente Lochem vijf varianten voor een veiligere fietsverbinding tussen Epse en Harfsen onderzocht. De vijf varianten scoren verschillend op de ruimtelijke gevolgen, benodigde bomenkap, draagvlak en kosten versus baten. Er is geen variant die op alle thema’s als beste scoort. De varianten met vrijliggende fietspaden langs de N339 vragen veel extra ruimte en leiden tot kap van grote aantallen bomen.  Gezien het beperkt aantal huidige en toekomstige fietsers wegen de gevolgen en kosten hiervan niet op tegen de baten. De varianten over gemeentelijke wegen leiden niet tot meer verkeersveiligheid voor aanwonenden langs de N339 en stuiten op grote weerstand bij een deel van de omgeving. De discussie ging vooral over de historische waarde van de zandwegen en de invloed op het landschap en de natuur.

Aanleiding verkenning
In de trajectverkenning voor het groot onderhoud aan de N339 in 2018 en 2019 was niet gekozen voor een vrijliggend fietspad. Reden waren de geschatte kosten en grote ruimtelijk impact in combinatie met lage gebruik van een vrijliggend fietspad. Als gevolg van commotie en vragen uit de omgeving heeft provincie Gelderland vervolgens met gemeente Lochem bestaande en nieuwe varianten verkend. Omwonenden en gebruikers hebben in verschillende stappen kunnen mee denken en reageren. Meer informatie over deze verkenning is te vinden op www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse