Provinciale Staten vergaderen over de Perspectiefnota

computer

De laatste vergadering van de Gelderse Statenleden heeft een volle agenda. Daarom start de vergadering dinsdagavond 6 juli 2021 om 18:00 uur. Op 7 juli om 11:00 uur gaat de vergadering verder.

Herindelingsadvies Barneveld – Scherpenzeel
Op dinsdagavond 6 juli wordt het Herindelingsadvies Barneveld – Scherpenzeel besproken. Aan Provinciale Staten ligt de vraag voor of ze instemmen met het herindelingsadvies. Gedeputeerde Staten adviseren een fusie van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel tot één gemeente Barneveld per 1 januari 2023.

Perspectiefnota
Op 7 juli vervolgen Provinciale Staten de vergadering met de besluitvorming over de Perspectiefnota 2022. De uitwerking van de Midterm Review wordt hierbij betrokken. Het doel van de Perspectiefnota is vooral om beleidsinhoudelijk vooruit te kijken op de komende begroting. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de richting van het beleid te bespreken.

Naast deze twee onderwerpen besluiten Provinciale Staten ook over de Railterminal Gelderland, het Actieplan Klimaatadaptatie, de nieuwbouw van wegensteunpunt Rumpt, de Investeringsimpuls verduurzaming sociale huur, en de vaststelling en afrekening van de fractievergoedingen.

Statenvergadering volgen
De vergadering is online te volgen op www.gelderland.nl/statenlive. Daarnaast is er in het Huis der Provincie zeer beperkt plek om de vergadering daar bij te wonen. Wilt u in het Huis der Provincie bij de vergadering aanwezig zijn, meld u dan aan vóór maandag 5 juli, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.

Open Agenda
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken op de Statendag? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Er kan niet ingesproken worden over onderwerpen waar onlangs al op een andere wijze voorzien is in het spreekrecht. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden en daarna in gesprek te gaan met de aanwezige Statenleden. Aanmelden kan vóór maandag 5 juli, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.