Nieuwkomers gemeente Lochem doen mee en worden actiever begeleid

Lochem – Afgelopen jaar hebben gemeente Brummen en Lochem samen een pilot voor nieuwkomers doorlopen. Dat betekent dat nieuwkomers (nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning) naast het inburgeren ook actiever worden begeleid in het meedoen in de samenleving. Dit gebeurde vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt. Waarbij de regie van het inburgeren bij de gemeente komt. De pilot leverde mooie resultaten op. Daarom gaat de gemeente verder op deze ingeslagen weg.

In de gemeente Lochem zijn het afgelopen anderhalf jaar 27 nieuwkomers begeleid volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet. De mensen worden voor het inburgeren begeleid door de klantmanager van ’t Baken. In samenwerking met Vluchtelingen werk en de inburgeraar wordt er een plan gemaakt. Door lokale partners te betrekken zien we dat deelnemers doorstromen naar (vrijwilligers-) werk. Dit naast de taallessen. Mensen ontwikkelen zich op deze manier beter waardoor ze sneller kunnen meedoen in de Lochemse samenleving.

Wethouder Eric-Jan de Haan: “Deze pilot is echt een succes gebleken. De meerwaarde van het begeleiden van mensen naar werk, of dat nu betaald werk, stage of vrijwilligerswerk is, is groot. Mensen ontwikkelen zich op deze manier beter waardoor zij sneller en beter kunnen meedoen in de Lochemse samenleving”.

De regierol in de praktijk
Samen met ’t Baken, Vluchtelingenwerk en lokale partners krijgen de nieuwkomers meer grip op hun inburgeringstraject.  Door de samenwerking is er een netwerk om het gezin dat ervoor zorgt dat mensen hun weg vinden in de Lochemse samenleving. Hierdoor krijgen de mensen vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving. Zo start een man nadat hij ervaring op deed in de kringloopwinkel nu met een opleiding zorg. Een  vrouw die als vrijwilliger werkt bij een restaurant wordt op de werkvloer begeleid door een taaldocent. Hierdoor kan zij zich verder ontwikkelen richting een betaalde baan.

Gemeente Lochem gaat door met nieuwe werkwijze
De pilot waarmee ervaring is opgedaan met de nieuwe werkwijze, startte in september 2019 ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet bepaalt onder andere dat de regie voor het inburgeren weer bij de gemeente komt. In de gemeente Lochem worden nieuwkomers begeleid door medewerkers van ’t Baken. De wet is al twee keer uitgesteld. De invoering staat nu gepland op 1 januari 2022. De gemeente Lochem heeft vooruitlopend hierop besloten om vast te houden aan de nieuwe werkwijze waarmee ervaring is opgedaan binnen de pilot. Inmiddels is een tweede groep nieuwkomers gestart in het Stadshuus voor de lokale inburgering.