Tijdelijke ondersteuning woonlasten voor Lochemse huishoudens in nood

geld

Lochem – Inwoners van de gemeente Lochem kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Als het inkomen door de coronacrisis een stuk lager is geworden en woonlasten niet meer betaald kunnen worden, dan kunnen zij deze tijdelijke bijdrage aanvragen. De ondersteuning geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Wethouder Henk van Zeijts: “ik ben blij met deze extra maatregel van het kabinet. Hiermee hopen we mensen net wat meer lucht te bieden wanneer zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Ik hoop dat onze inwoners niet aarzelen om dit aan te vragen. Het is er, dus maak er gebruik van.”

Vergoeding voor woonlasten
De vergoeding geldt voor woonlasten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht. TONK is geen inkomensondersteuning maar echt bedoeld voor noodzakelijke
kosten. De hoogte van TONK hangt af van de persoonlijke situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van de (woon)kosten, het inkomen op dit moment en welk deel van de kosten nog zelf
betaald kunnen worden. Het vermogen uit woning, onderneming, pensioen of van minderjarige kinderen wordt niet meegenomen bij de beoordeling.

Voorwaarden
Inwoners komen in aanmerking voor een bijdrage TONK als:

  • Als de inkomsten tenminste 30% gedaald zijn. Deze daling wordt bekeken over de maand januari 2020 ten opzichte van de maand januari 2021. Zijn er wisselende inkomsten? Dan mag het gemiddelde genomen worden van de inkomsten over het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.
  • Zij hoofdhuurder of eigenaar van een woning zijn.
  • Het vermogen niet hoger is dan € 6.295,- (alleenstaand) of € 12.590,- (gehuwd of samenwonend). De tegemoetkoming is € 1500,- voor de totale TONK periode. Dit komt neer op een bedrag van € 250,- per maand per huishouden. De tegemoetkoming wordt als eenmalig bedrag in één keer uitbetaald.
  • Aanvragen
    Inwoners van de gemeente Lochem kunnen een aanvraag doen tot en met 30 juni 2021. Meer informatie is te vinden op www.lochem.nl of www.bakenlochem.nl.