Groot onderhoud N312 Ruurlo-Lochem en N821 Barchem-Borculo in 2022

bouwen

Lochem – Provincie Gelderland voert in 2022 groot onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem en aan de N821 tussen Barchem en Borculo. Naast asfaltonderhoud voert de provincie enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat onder andere om het verlagen van de maximum snelheid buiten de bebouwde kom naar 60 km/u. De provincie past de weginrichting hierop aan. Provincie Gelderland organiseert op 18 en 22 maart digitale informatiebijeenkomsten waar belangstellenden vragen kunnen stellen.

Reactieformulier
Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/N312-Ruurlo-Lochem. Daar staan ook de ontwerptekeningen en een reactieformulier. De provincie vraagt belanghebbenden hun eventuele reactie via dit formulier in te dienen.

Online aanmelden
De provincie vindt het belangrijk dat iedereen aan het woord kan komen. Speciaal daarvoor zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten van 19.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich vóór 14 maart aanmelden via de projectwebsite. Voor digitaal minder vaardige mensen is het ook mogelijk telefonisch contact op te nemen op nummer 026 359 9365. Via dit nummer is het mogelijk een afspraak te maken voor het beantwoorden van vragen.

Bebouwde kom Barchem later
De bebouwde kom van Barchem wordt door bewoners als onveilig ervaren. Provincie Gelderland onderzoekt samen met de gemeente Lochem en politie hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan vooraf gepland. Naar verwachting zijn de uitkomsten eind 2021 bekend. Dat betekent dat eventuele aanpassingen aan de bebouwde kom van Barchem geen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden aan de N312 en N821 in 2022. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn informeert de provincie belangstellenden onder andere via de projectwebsite.