Grenswaarde griepepidemie 2019-2020 vastgesteld op 58 per 100.000 inwoners

Elke winter weer krijgen veel mensen de griep, een infectieziekte veroorzaakt door het influenzavirus. Wanneer het aantal ziektegevallen sterk is verhoogd, is er sprake van een epidemie. Hiervoor wordt elk jaar voor aanvang van het griepseizoen de drempelwaarde bepaald.

Voor het griepseizoen 2019-2020 spreken we over een epidemie wanneer aan twee criteria wordt voldaan:

  1. het aantal patiënten met griepachtige klachten, zoals gerapporteerd door huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is gedurende twee achtereenvolgende weken hoger dan 58 per 100.000 inwoners in Nederland
  2. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het influenzavirus aangetroffen in een substantieel aantal monsters die zijn afgenomen bij een deel van deze patiënten.

De drempelwaarde 2019-2020 is met een nieuwe, betrouwbaardere methode vastgesteld op basis van griepcijfers van de laatste tien griepseizoenen.