Lochem Spreekt over preventie: “Zet vooral in op voorkomen en stoppen van eenzaamheid en huiselijk geweld”

Lochem – In februari 2019 peilde de gemeente de deelnemers van inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ over het voorkomen van sociaal maatschappelijke problemen. 55% van de 1308 deelnemers aan het digitale inwonerpanel vulde de vragenlijst in. Vervolgens is in 2 groepen van in totaal 25 deelnemers, hierover verder gesproken. De gemeente is blij met alle reacties. Het geeft aan dat inwoners preventie belangrijk vinden.

De gemeente vroeg de deelnemers welke preventiethema’s zij het belangrijkst vinden. Volgens de deelnemers zijn dit: eenzaamheid (44%), kindermishandeling en huiselijk geweld (42%), mantelzorg (35%), schulden (34%) en mentaal welbevinden zoals depressie en verward gedrag (32%).

Vrienden, familie en buren verantwoordelijk voor herkennen van problemen
Bij de meeste thema’s vinden deelnemers dat familie/vrienden en buren/buurt verantwoordelijk zijn voor het herkennen van problemen. Vooral familie/vrienden spelen een belangrijke rol. Ook professionals moeten problemen herkennen volgens de deelnemers. Verenigingen, scholen en kerken/moskeeën spelen op veel thema’s een minder grote rol. Maar zeker een rol als het gaat om vrijwilligerswerk, pesten, schooluitval en moeite met lezen en schrijven.

Samenwerken om problemen sneller in beeld te krijgen
Hoe kan de gemeente problemen eerder in beeld krijgen? Een kwart van de deelnemers vindt dat de gemeente hiervoor moet samenwerken met professionals, scholen en verenigingen. En 17% geeft aan dat de gemeente moet letten op signalen. Hiertussen verbanden moet leggen en snel te werk moet gaan. Ook noemen deelnemers een laagdrempelig loket/meldpunt (16%).

Loket of meldpunt
De deelnemers aan de groepsgesprekken hebben daarna verteld wat zij verwachten van een loket of meldpunt. Daaruit blijkt dat nog niet alle deelnemers weten dat zij hiervoor bij ’t Baken terecht kunnen. Dé ingang voor vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen.

Stimuleren van betrokkenheid is belangrijk om inwoners elkaar meer te laten helpen
In het onderzoek heeft de gemeente gevraagd hoe inwoners elkaar (meer) kunnen helpen. “Stimuleer de betrokkenheid van inwoners”, zegt 22%. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten of -ontmoetingen. Inwoners leren elkaar zo beter kennen. Dan kunnen ze beter inschatten of en hoe ze een ander kunnen helpen. Andere tips zijn: informeer over het aanbod van hulp (14%). En werk meer samen met organisaties en ondersteun vrijwilligers (13%).

Wat doet de gemeente met de resultaten?
Naast het inwonerpanel en de groepsgesprekken, sprak de gemeente ook met professionals tijdens 2 bijeenkomsten. Lochem wil inwoners op tijd de hulp bieden die nodig is. Met de resultaten bepaalt de gemeente wat de meeste aandacht krijgt. Dit komt in de visie op preventie in het sociaal domein. De verwachting is dat deze visie in het najaar klaar is.

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl. Aanmelden is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Moventem stuurt dan de vragenlijst en de resultaten van ieder onderzoek op. Moventem beheert het panel en is te bereiken op (0575) 760 227.