Honden aan de lijn Lebbenbrugge

Borculo – Met ingang van heden is het niet meer toegestaan dat loslopende honden de oevers van de Slinge bij boerderijmuseum De Lebbenbrugge betreden. De borden, die dat aangeven, zijn door het Waterschap Rijn en IJssel geplaatst. Wandelaars zijn evengoed welkom, maar hun honden moeten wel aan de lijn.

Enige jaren geleden heeft het waterschap de in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gekanaliseerde Slinge opnieuw ingericht om een ecologische verbindingszone tot stand te brengen. De belangrijkste functie van deze verbindingszone is het opheffen en voorkomen van isolatie van zogenaamde kerngebieden in de Ecologische hoofdstructuur van Nederland, waardoor geprobeerd wordt te voorkomen dat planten- en diersoorten uit die kerngebieden verdwijnen.

Het is de bedoeling dat in het projectgebied de kerngebieden van de Graafschap (Noord Achterhoek), Winterswijk en een stukje Duitsland (o.a. Zwillbrocker Venn en omgeving) met elkaar in verbinding worden gebracht. Planten en dieren moeten zich via deze verbindingszone kunnen verplaatsen. Daarnaast kan de ecologische verbindingszone langs de Groenlose Slinge een belangrijke functie hebben in de verdrogingsbestrijding.
Dit project is de uitwerking van een onderdeel van het Integraal Waterbeheersplan Oost-Gelderland van het Natuurbeleidsplan en van het Waterhuishoudingsplan.

Ter hoogte van de Lebbenbrugge zijn vistrappen aangelegd om de daar gelegen stuw weer vispasseerbaar te maken voor trekvissen, de beek is vergraven en slingert weer door het Galgenveld. De Slinge loopt nu weer min of meer op de plek waar die vroeger ook heeft gelopen. De beek slingert nu weer door het Galgenveld, waardoor het gebied weer interessant is geworden voor o.a. de ijsvogel. Op de bodem levende dieren en watervogels die aan de rand van beek broedend werden echter de laatste tijd voortdurend verstoord door loslopende, rondstruinende honden. Om de dierenwereld rondom de Slinge grotere kansen te geven zich te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat er meer rust ontstaat in dit gebied. Door de honden aan de lijn te houden hoopt het waterschap de natuurontwikkeling in dit prachtige gebied te bevorderen.