Viverion geeft woningzoekenden voorrang in eigen kern

Lochem – Vanaf 1 januari 2019 geeft Viverion de woningzoekenden in de kleinere kernen voorrang bij de loting. Bovendien gaat Viverion 10% van de beschikbare woningen toewijzen aan mensen met een middeninkomen.

Viverion heeft in haar nieuwe ondernemingsplan ‘Hart voor wonen’ voor de jaren 2019 tot en met 2021 een aantal keuzes gemaakt. Het plan werd gemaakt met input van huurders, stakeholders en medewerkers.

Bewoners kleine kernen voorrang

De bewoners van de kernen in de gemeenten Hof van Twente, Lochem en Rijssen-Holten krijgen voorrang bij de loting van 50% van de woningen die beschikbaar komen. Dat betekent dat de kansen op een sociale huurwoning voor inwoners groter wordt. Viverion kreeg signalen dat hier sterk behoefte aan is. De loting blijft gewoon bestaan, maar vindt dus bij 50% van de woningen eerst plaats onder de lokale inwoners die hebben gereageerd op de betreffende woning. Deze regeling geldt niet voor de plaatsen Goor, Lochem en Rijssen.

Middeninkomen ook sociaal huren
In het ondernemingsplan kiest Viverion ervoor om tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte om ook woningen te verhuren aan mensen met een middeninkomen. Dat is een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056. Deze mensen vallen nu tussen de wal en het schip, want zij kunnen veelal niet kopen én niet sociaal huren. Viverion gaat 10% van de beschikbare woningen aan deze inkomensgroep verhuren. Woningzoekenden kunnen zich inschrijven bij Viverion om hiervoor in aanmerking te komen.

Ondernemingsplan beschikbaar
Het volledige ondernemingsplan is te lezen op de www.viverion.nl.