zaterdag, juli 2, 2022

Onderzoek Lochem Spreekt in teken van lokale media

De gemeente Lochem wil graag onderzoeken hoe zij als gemeente de vrije pers in Lochem het beste kan ondersteunen. Daarom start vandaag...

Hoe wilt u betrokken worden bij het Gelders Klimaatplan

Tot 15 november 09.00 uur kunnen Gelderse inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij het actualiseren van het Gelderse Klimaatplan....
computer

Gespreksavond over verkiezingen

Lochem - In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als gemeente willen we de besturen van politieke partijen zo goed mogelijk ondersteunen...

Hoe kan de gemeente Lochem nog beter met u samenwerken?

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners...

Uitgangspunten woningbouw gemeente Lochem vernieuwd

Het woonbeleid van de gemeente Lochem wordt vernieuwd. Aanleiding hiervoor is het groeiende woningtekort, de stijging van de woningprijzen en het behoud...

Gemeente maakt werk van armoede in gezinnen

Extra aanpak armoede voor de korte en lange termijnIn armoede leven kan veel problemen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid,wonen en...
bouwen

Woningbouw Kop van Oost kan van start

Lochem - Vandaag was de uitspraak van de Raad van State over de woningbouw in Kop van Oost, eengeheel nieuwe wijk in...
lochem

Rekenkamercommissie Lochem doet onderzoek naar effectiviteit woonbeleid gemeente Lochem

Een wakker woonbeleid?Nederland kent een overspannen woningmarkt. Dat was een paar jaar geleden niet zo.Bijvoorbeeld jongeren en starters hebben grote moeite om...
Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, vervroegd stemmen op 14 en 15 maart

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze dag mogen kiesgerechtigden naar de stembus. Wie liever op een ander moment stemt, kan...

Steun van Provinciale Staten voor RegioExpres 

De verkenning naar de RegioExpres is afgerond en het voorkeursalternatief voor de inpassing voor het tweede spoor tussen Didam en Doetinchem de...