​College  Berkeland wil dorpshuizen in kleine kernen onderhoudssubsidie te geven 

Het college stelt de raad voor een eenmalige onderhoudssubsidie beschikbaar te stellen van 25.600 euro voor dorpshuis ’t Haarhoes in Noordijk en 17.000 euro voor dorpshoes Gelster om achterstallig onderhoud weg te werken. Aan de Zunnekamp in Geesteren en ’t Stieltjen in Haarlo is al eerder een incidentele subsidie voor achterstallig onderhoud toegekend. Daarnaast wordt voorgesteld om alle zes de dorpshuizen in Geesteren, Haarlo, Beltrum, Gelselaar, Noordijk en Rietmolen een jaarlijkse subsidie voor onderhoud toe te kennen. In totaal gaat dit om 60.750 euro. 
Wethouder Joke Pot: “Met deze subsidietoezegging willen wij de dorpshuizen duurzaam in stand houden, omdat ze van toegevoegde waarde zijn voor de betreffende kern. Dorpshuizen met een gymzaal krijgen meer subsidie omdat deze gymzalen meer onderhoudskosten met zich meebrengen.